Obchodní podmínky pro e-shop Awaken Spirit

Tyto obchodní podmínky (“Smlouva”) upravují vaše používání webové stránky e-shopu Awaken Spirit (“Stránka”) a jakékoliv produkty nebo služby nabízené prostřednictvím této Stránky. Přístupem nebo používáním Stránky souhlasíte s těmito podmínkami.

  1. Přijetí podmínek 1.1 Používáním Stránky potvrzujete, že jste alespoň 18 let starý/á a jste schopni uzavřít právně závaznou smlouvu. Pokud přistupujete k Stránce jménem právnické osoby, potvrzujete, že máte potřebnou pravomoc tak činit. 1.2 Souhlasíte s dodržováním všech platných zákonů a nařízení při používání Stránky. 1.3 Pokud nesouhlasíte s nějakou částí této Smlouvy, přestaňte používat Stránku.

  2. Služby e-shopu 2.1 Awaken Spirit poskytuje online platformu pro prodej zboží/služeb. 2.2 Popisy, obrázky, ceny a dostupnost produktů na Stránce jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění. 2.3 Awaken Spirit si vyhrazuje právo odepřít poskytování služeb nebo prodej určitého produktu libovolné osobě a z jakéhokoliv důvodu. 2.4 Veškeré objednávky jsou podmíněny dostupností produktů. Awaken Spirit se bude snažit co nejlépe zabezpečit dostupnost všech produktů, ale nemůže zaručit jejich neustálou dostupnost.

  3. Objednávky a platby 3.1 Vaše objednávky jsou považovány za nabídku koupě produktů/služeb. Awaken Spirit si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout takovou nabídku podle vlastního uvážení. 3.2 Platby za objednané produkty/služby se provedou dle způsobů uvedených na Stránce. Všechny platby jsou splatné v českých korunách, pokud není uvedeno jinak. 3.3 Awaken Spirit si vyhrazuje právo změnit ceny produktů nebo poplatky za služby kdykoli bez předchozího upozornění.

  4. Ochrana osobních údajů 4.1 Awaken Spirit zachovává vaši soukromí a ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje budou použity pouze v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.

  5. Závěrečná ustanovení 5.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a Awaken Spirit týkající se vašeho používání Stránky. 5.2 Awaken Spirit si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění. 5.3 Pokud některá ustanovení této Smlouvy bude považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, zbylá ustanovení zůstávají v platnosti.