Ochrana osobních údajů pro e-shop Awaken Spirit

Vaše soukromí je pro nás důležité. Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje při používání webové stránky e-shopu Awaken Spirit (“Stránka”).

  1. Shromažďování osobních údajů 1.1 Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete při vytváření účtu, provádění objednávek nebo komunikaci s námi prostřednictvím Stránky. 1.2 Mezi shromažďované osobní údaje mohou patřit jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje. 1.3 Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony a naší politikou ochrany osobních údajů.

  2. Použití osobních údajů 2.1 Vaše osobní údaje používáme k zajištění provozu e-shopu Awaken Spirit, zpracování objednávek, poskytování služeb a komunikaci s vámi ohledně vašich objednávek. 2.2 Můžeme také použít vaše osobní údaje k vylepšení našich produktů a služeb, posílání marketingových sdělení (pokud jste nám udělili souhlas) a plnění právních povinností.

  3. Ochrana osobních údajů 3.1 Awaken Spirit přijímá opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným zveřejněním. 3.2 Vaše osobní údaje nebudou předány neoprávněným třetím stranám, s výjimkou situací stanovených platnými zákony nebo pokud jste nám udělili souhlas.

  4. Uchovávání osobních údajů 4.1 Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou platnými zákony. 4.2 Awaken Spirit bude provádět vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

  5. Vaše práva 5.1 Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo odvolat souhlas s používáním vašich osobních údajů pro marketingové účely. 5.2 Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

  6. Změny politiky ochrany osobních údajů 6.1 Awaken Spirit si vyhrazuje právo změnit tuto politiku ochrany osobních údajů. Aktualizovaná verze politiky bude zveřejněna na Stránce.